دستور غذا : فلفل دلمه ایی پر شده با گوشت چرخ کرده و پنیر چدار